Hlavným poslaním addWise je rozvoj CSR a nadačných aktivít svojich firemných klientov.
​​​​
Teplé odtiene “add” evokujú ľudský prístup ku zákazníkovi, a poukazujú na to, že komunikatívnosť a otvorenosť zohrávajú dôležitú rolu. Z precíznych geometrických línií loga je cítiť spoľahlivosť, zatiaľ čo znak “+” symbolizuje nadštandardné služby.

Kľúčové slová: inovatívnosť, komunikatívnosť, odbornosť, otvorenosť, spoľahlivosť. 

Ďalšie práce z kategórie grafický dizajn

Back to Top