Asymetrická rovnováha je designový princíp, ktorý evokuje pocit pohybu, energie a vitality. V tomto logu je vyjadrený tromi kruhmi umiestnenými spôsobom kedy sa navzájom vizuálne vyvažujú ( tenšia línia = ľahšia, hrubšia línia = ťažšia )

Ďalšie práce z kategórie grafický dizajn

Back to Top