Škola zrenovovala svoj amfiteáter a tým vytvorila pre študentov príjemné miesto na učenie v letných mesiacoch. 

Zámer bol vytvoriť motív, ktorý by sa prihováral samotným študentom a študentkám. Tak vznikla maľba rozmanitých ľudí, z ktorých každý má určitú osobnosť a svoj vlastný štýl. Svojím uvoľneným výrazom podnecuje hravosť, ľudskosť a otvorené myslenie.

Ďalšie realizácie malieb

Back to Top