Firma Tectra s r. o. pôsobí v oblasti meracej a kalibračnej techniky. 
Fyzikálne jednotky odkazujú na rôzne fyzikálne veličiny, s ktorými zamestnanci prídu pri práci do kontaktu. Ako menšia firma, ktorá má svoj špecifický segment na trhu musia dynamicky reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. Bledšie modré línie dodávajú maľbe dynamický výraz ukrývajú v sebe dva technické symboly (skúste ich nájsť). 

Ďalšie práce z kategórie grafický dizajn

Back to Top